June 13th
8:30 PM
- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

 1. engineeredtoconquer reblogged this from aanniimmee
 2. yustiara reblogged this from aanniimmee
 3. goldfilter reblogged this from aanniimmee
 4. okome3n reblogged this from thecrescenteye
 5. umisansherlockhobbitlokijonsnow reblogged this from aanniimmee
 6. ktrnl reblogged this from aanniimmee
 7. hinanguyen reblogged this from aanniimmee
 8. futinilikes reblogged this from fuckyeahanimation
 9. gigigachi reblogged this from aanniimmee
 10. sukkirijump reblogged this from teradono
 11. secondstartotherightxo reblogged this from aanniimmee
 12. lavarenye reblogged this from illustration-ilustracion
 13. jishinnakobitadesu reblogged this from aanniimmee
 14. wxru reblogged this from kurapikaa
 15. kurapikaa reblogged this from aanniimmee
 16. danasaurdino reblogged this from aanniimmee
 17. sugarcaneandabel reblogged this from honeyandglycerin
 18. lon-ton reblogged this from aanniimmee and added:
  Phạch!
 19. duckcuakzoom reblogged this from ojerasparlantes
 20. honeyandglycerin reblogged this from magnoliasroom
 21. ojerasparlantes reblogged this from magnoliasroom
 22. gigithegypsy reblogged this from magnoliasroom
 23. magnoliasroom reblogged this from aanniimmee
 24. patiimaa reblogged this from aanniimmee
 25. ientran1206 reblogged this from giaydo
 26. lovecobonla reblogged this from hp27591
 27. hp27591 reblogged this from giaydo and added:
  Mình cũng vậy. Nhất là những hôm hiệp phụ thì ôi thôi, toàn mở mắt ra lúc 8h kém 5’, khỏi ăn sáng và phi như bay tới...