June 13th
8:30 PM
- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

 1. sugarcaneandabel reblogged this from honeyandglycerin
 2. lon-ton reblogged this from aanniimmee and added:
  Phạch!
 3. duckcuakzoom reblogged this from mrsjonas69mrsgrey
 4. honeyandglycerin reblogged this from magnoliasroom
 5. mrsjonas69mrsgrey reblogged this from magnoliasroom
 6. gigithegypsy reblogged this from magnoliasroom
 7. magnoliasroom reblogged this from aanniimmee
 8. melthun reblogged this from chanoilachan
 9. patiimaa reblogged this from aanniimmee
 10. ientran1206 reblogged this from giaydo
 11. lovecobonla reblogged this from hp27591
 12. hp27591 reblogged this from giaydo and added:
  Mình cũng vậy. Nhất là những hôm hiệp phụ thì ôi thôi, toàn mở mắt ra lúc 8h kém 5’, khỏi ăn sáng và phi như bay tới...
 13. chanoilachan reblogged this from giaydo
 14. unimfeo4ever reblogged this from giaydo
 15. fanofhiruma reblogged this from giaydo
 16. ha-mi-nhon reblogged this from giaydo
 17. hetthuocchua reblogged this from giaydo
 18. ozhyhi reblogged this from giaydo
 19. yanx101 reblogged this from giaydo