June 13th
8:30 PM
- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

 1. ktrnl reblogged this from aanniimmee
 2. hinanguyen reblogged this from aanniimmee
 3. futinilikes reblogged this from fuckyeahanimation
 4. gigigachi reblogged this from aanniimmee
 5. sukkirijump reblogged this from teradono
 6. secondstartotherightxo reblogged this from aanniimmee
 7. lavarenye reblogged this from illustration-ilustracion
 8. jishinnakobitadesu reblogged this from aanniimmee
 9. wxru reblogged this from kurapikaa
 10. kurapikaa reblogged this from aanniimmee
 11. danasaurdino reblogged this from aanniimmee
 12. sugarcaneandabel reblogged this from honeyandglycerin
 13. lon-ton reblogged this from aanniimmee and added:
  Phạch!
 14. duckcuakzoom reblogged this from ojerasparlantes
 15. honeyandglycerin reblogged this from magnoliasroom
 16. ojerasparlantes reblogged this from magnoliasroom
 17. gigithegypsy reblogged this from magnoliasroom
 18. magnoliasroom reblogged this from aanniimmee
 19. melthun reblogged this from chickendie
 20. patiimaa reblogged this from aanniimmee
 21. ientran1206 reblogged this from giaydo
 22. lovecobonla reblogged this from hp27591
 23. hp27591 reblogged this from giaydo and added:
  Mình cũng vậy. Nhất là những hôm hiệp phụ thì ôi thôi, toàn mở mắt ra lúc 8h kém 5’, khỏi ăn sáng và phi như bay tới...
 24. chickendie reblogged this from giaydo
 25. unimfeo4ever reblogged this from giaydo