June 13th
8:30 PM
- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

- From “Chibi Maruko-chan,” directed by Tsutomu Shibayama and Yumiko Suda (1990)

 1. sukkirijump reblogged this from teradono
 2. secondstartotherightxo reblogged this from aanniimmee
 3. lavarenye reblogged this from illustration-ilustracion
 4. jishinnakobitadesu reblogged this from aanniimmee
 5. wxru reblogged this from kurapikaa
 6. kurapikaa reblogged this from aanniimmee
 7. danasaurdino reblogged this from aanniimmee
 8. sugarcaneandabel reblogged this from honeyandglycerin
 9. lon-ton reblogged this from aanniimmee and added:
  Phạch!
 10. duckcuakzoom reblogged this from ojerasparlantes
 11. honeyandglycerin reblogged this from magnoliasroom
 12. ojerasparlantes reblogged this from magnoliasroom
 13. gigithegypsy reblogged this from magnoliasroom
 14. magnoliasroom reblogged this from aanniimmee
 15. melthun reblogged this from chanoilachan
 16. patiimaa reblogged this from aanniimmee
 17. ientran1206 reblogged this from giaydo
 18. lovecobonla reblogged this from hp27591
 19. hp27591 reblogged this from giaydo and added:
  Mình cũng vậy. Nhất là những hôm hiệp phụ thì ôi thôi, toàn mở mắt ra lúc 8h kém 5’, khỏi ăn sáng và phi như bay tới...
 20. chanoilachan reblogged this from giaydo
 21. unimfeo4ever reblogged this from giaydo
 22. fanofhiruma reblogged this from giaydo
 23. ha-mi-nhon reblogged this from giaydo
 24. hetthuocchua reblogged this from giaydo
 25. ozhyhi reblogged this from giaydo